Przepisy
 1. Regulamin
  POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorami Konkursu są Fundacja Rozwoju Informatyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, Digital Technology Poland (DTP Ltd) z siedzibą w Zielonej Górze. Konkurs wspierają Huawei R&D Poland oraz RTB House. Wszelkie daty godzinowe podane w Regulaminie są datami czasu środkowoeuropejskiego (CET). PRZEBIEG KONKURSU Konkurs rozpoczyna się 11 marca 2024 r. i kończy finałem w dniach 24-25 maja 2024 r. Konkurs dzieli się na rundy, przy czym pięć z nich jest przeprowadzonych zdalnie przez serwis internetowy Konkursu http://sio2. czytaj dalej
 2. Ustalenia techniczne
  Do kompilowania rozwiązań w języku C++ używany będzie następujący kompilator: G++ w wersji 12.2 Polecenie używane do kompilacji rozwiązań w języku C++ (np. zadania abc): g++ -O3 -static abc.cpp -std=c++20 Do uruchamiania rozwiązań w języku Python używany będzie interpreter: Python w wersji 3.11 Polecenie używane do uruchomienia rozwiązania w języku Python (zadanie abc): python3 abc.py W przypadku języka Python, komunikat „błąd kompilacji” oznacza błąd składni. Nie jest możliwy inny sposób kompilacji (np. czytaj dalej
 3. Poliyka prywatności

  KONKURS „POTYCZKI ALGORYTMICZNE”

  1. Organizatorem Konkursu „Potyczki Algorytmiczne” jest Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Banacha 2, Fundacja Rozwoju Informatyki, z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 21/1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS KRS 0000025627, posiadająca NIP 522-000-18-37, REGON 011528095 oraz firma Digital Technology Poland (DTP Ltd), z siedzibą w Zielonej Górze, Nowy Kisielin - Wysockiego 4 .
  2. czytaj dalej