Przepisy
  1. Regulamin
    ORGANIZATORZY Fundacja Rozwoju Informatyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego PARTNERZY Google Atende Digital Technology Poland PRZEBIEG ZAWODÓW Zawody rozpoczynają się 9 grudnia 2019r. i kończą finałem w dniach 18-19 stycznia 2020 r. Zawody dzielą się na rundy, przy czym pięć z nich jest przeprowadzonych zdalnie przez serwis internetowy zawodów http://sio2.mimuw.edu.pl/c/pa-2019-1, a ostatnia runda – finał – w Warszawie. Koszty podróży (tylko na terytorium RP) na zawody finałowe i zakwaterowania w trakcie finału pokrywają organizatorzy. czytaj dalej
  2. Ustalenia techniczne
    MOŻNA ZAŁOŻYĆ, ŻE: dane wejściowe są poprawne, programy będą uruchamiane w systemie operacyjnym Linux, na komputerze z procesorem 32-bitowym. ROZWIĄZANIA ZADAŃ MOGĄ: korzystać z biblioteki matematycznej, korzystać z biblioteki standardowej C++, wypisywać na standardowe wyjście diagnostyczne stderr (komunikaty wypisane w ten sposób są ignorowane przez system sprawdzający; należy jednak pamiętać, że takie wypisywanie zużywa czas procesora, tak jak każda inna instrukcja). ROZWIĄZANIA ZADAŃ MUSZĄ: kończyć się kodem wyjścia równym 0. czytaj dalej
  3. Poliyka prywatności
    KONKURS „POTYCZKI ALGORYTMICZNE” Organizatorem Konkursu „Potyczki Algorytmiczne” jest Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Banacha 2 oraz Fundacja Rozwoju Informatyki, z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 21/1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS KRS 0000025627, posiadająca NIP 522-000-18-37, REGON 011528095. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Konkursie (dalej jako „Uczestnik”). Istnieje możliwość, iż przebieg zawodów finałowych oraz uroczystość zakończenia, w tym wizerunek osób uczestniczących w tych wydarzeniach, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz. czytaj dalej