Przepisy
 1. Regulamin

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • Organizatorami Konkursu są Fundacja Rozwoju Informatyki oraz Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Sponsorem głównym Konkursu jest Huawei, a partnerami Atende oraz Digital Technology Poland.
  • Wszelkie daty godzinowe podane w Regulaminie są datami czasu środkowoeuropejskiego (CET).
  czytaj dalej
 2. Ustalenia techniczne

  MOŻNA ZAŁOŻYĆ, ŻE:

  • dane wejściowe są poprawne,
  • programy będą uruchamiane w systemie operacyjnym Linux, na komputerze z procesorem 64-bitowym.
  czytaj dalej
 3. Poliyka prywatności

  KONKURS „POTYCZKI ALGORYTMICZNE”

  1. Organizatorem Konkursu „Potyczki Algorytmiczne” jest Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Banacha 2 oraz Fundacja Rozwoju Informatyki, z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 21/1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS KRS 0000025627, posiadająca NIP 522-000-18-37, REGON 011528095.
  2. czytaj dalej